Tel: 881-483-053

Mail: [email protected]

Odbiór wałów na terenie Wrocławia GRATIS

Wskazówki techniczne

Transport i składowanie

 • Wały napędowe takiewaly.pl dostarczane są w stanie gotowym do zamontowania oraz eksploatacji,
 • Wały są wyważone, pomalowane i nasmarowane,
 • Wały napędowe są wyrobami jakościowymi i mogą być, poprzez nieodpowiedni transport oraz składowanie, w znacznym stopniu uszkodzone – aż do ich całkowitej nieprzydatności.
 • Zabronione jest rzucanie wałów oraz ich jakiekolwiek uderzanie w czasie transportu i montażu.
 • Wały napędowe winny być transportowane w położeniu poziomym. W razie konieczności transportu w innym położeniu należy wały zabezpieczyć przed rozsunięciem.
 • Składowanie wałów napędowych winno odbywać się w pomieszczeniach suchych i zabezpieczonych przed wpływami warunków atmosferycznych a szczególnie wilgoci.
 • Stosowane opakowanie przeznaczone jest tylko na czas transportu i krótkiego składowania.

Zalecenia montażowe

 • Powierzchnie kołnierzy wału napędowego oraz powierzchnie przyłączy (kołnierzy) z nimi stykających się przy montażu należy oczyścić z wszelkich środków antykorozyjnych, lakierów, smarów oraz zanieczyszczeń a także sprawdzić na okoliczność uszkodzeń mechanicznych. Zabrania się uderzania w kołnierz wału w celu jego ustawienia przy montażu.
 • Zabrania się nawiercania kołnierzy dodatkowymi otworami ani ich powiększania. Niedozwolone jest również zmniejszanie grubości kołnierza przyłączeniowego.
 • Zawsze należy sprawdzić prawidłowość położenia końcówek rozwidlonych oraz oznaczeń (strzałek) na wale.
 • Śruby złączy kołnierzowych należy dokręcić równomiernie (krzyżowo) przy pomocy klucza dynamometrycznego. Do połączenia wału z kołnierzami przyłączeniowymi należy użyć bezwzględnie śrub odpowiedniej wytrzymałości (zalecanej przez producenta pojazdu) oraz nakrętek samozabezpieczających wg DIN980. Śrub i nakrętek nie należy dodatkowo smarować.
 • Wały napędowe, które były przed montażem dłuższy czas składowane należy przed rozpoczęciem eksploatacji, w stanie zamontowanym dokładnie przesmarować, przy czym ciśnienie smarowania nie może przekraczać max. 15 bar.
 • Montaż wałów napędowych winien być wykonywany wyłącznie przez przeszkolonych pracowników.

Eksploatacja

 • Wały firmy takiewaly.pl dostarczane są nasmarowane, gotowe do montażu i eksploatacji w temperaturach od -25° do 80° C.
 • Serwisowanie wału (smarowanie w miejscach do tego przewidzianych) winno być przeprowadzane przy każdym przeglądzie serwisowym pojazdu zgodnie z zaleceniami producenta, nie później jednak niż po każdorazowym przebiegu:
Samochody dostawcze, ciężarowe i autobusy eksploatowane wyłącznie w normalnych warunkach szosowych
Co 10.000 km lub 2 razy w roku
Samochody dostawcze, ciężarowe i szynowe eksploatowane w mieszanych warunkach szosowych i terenowych
Co 5.000 km lub 200 godzin eksploatacji
Samochody dostawcze, ciężarowe i szynowe eksploatowane w warunkach miejskich i terenowych a także maszyny budowlane, koparki, autobusy w ruchu miejskim
Co 2.500 km lub 100 godzin eksploatacji
 • Szczególnie ciężkie warunki eksploatacyjne mogą spowodować konieczność skrócenia podanych wyżej terminów.
 • Smarowanie należy również wykonać również po każdorazowym wodnym, ciśnieniowym lub parowym myciu podwozia.
 • Smarowanie winno być przeprowadzane smarownicą aż do momentu wystąpienia smaru na uszczelnieniach.